Menyknapp

Ta emot LIA-praktikant

Att ta emot en studerande på LIA innebär att man får en extra hand på jobbet. För både arbetskamrater och arbetsgivare blir LIA-perioden en möjlighet att se vad den studerande går för.

Vad är LIA - Lärande i Arbete?

En stor och viktig del av en YH-utbildning är arbetsplatsförlagd praktik, s.k. LIA. Genom LIA får studenterna arbetslivserfarenhet och ett kontaktnät. Den del av utbildningen som de studerande spenderar ute på företag i en konkret arbetssituation är ofta av avgörande betydelse för det fortsatta yrkeslivet. Du som arbetsgivare får chansen att utveckla dig själv och få ny inspiration. I en framtida rekrytering är LIA-perioden ett utmärkt sätt att se om den studerande passar in i organisationen.

Det är helt kostnadsfritt att ta emot en studerande på LIA.

Varför ta emot en LIA-studerande?

Målet med LIA är att den studerande ska delta i företagets löpande verksamhet med fackinriktade arbetsuppgifter inom ramen för utbildningen.

  • Du får ny inspiration
  • Den studerande blir en extra hand
  • Den studerande kan bli en ny medarbetare
  • LIA är en win-win

Vad förväntas av LIA-företaget & handledaren?

Företaget utser en handledare som tillsammans med den studerande lägger upp en plan för vad som skall utföras under LIA-perioden.

Handledaren ansvarar för att

  • Introducera och informera
  • Visa och instruera
  • Organisera och anpassa LIA:n
  • Ta sig tid
  • Lämna omdöme

Det är viktigt att den studerande får en bra introduktion så att hen kommer in i företaget och arbetsuppgifterna för att snabbt bli en värdefull resurs. När det gäller arbetsuppgifterna ska dessa ligga inom ramen för utbildningen, vilket innebär att ni planerar för vad som ska utföras tillsammans med den studerande redan innan LIA startar. På så sätt har ni samma förväntningar på LIA-perioden.

I slutet av perioden utvärderar du som handledare den studerandes arbetsinsats efter en given mall.

Den studerande följer givetvis de arbetstider och regler som gäller på ditt företag. Skulle samarbetet mot förmodan inte fungera kan både företag och studerande välja att avbryta perioden.

 

Kontakta utbildningsledare

Har du frågor kring att ta emot en LIA-student eller är intresserad av att samarbeta på annat sätt? Välkommen att kontakta våra ansvariga utbildningsledare.

Kontakta oss om du är intresserad av att ta emot LIA-praktikantPublicerad:

Publicerad: