Menyknapp

LIA

LIA betyder Lärande i Arbete och är yrkeshögskolans benämning på praktik. Det är en stor och viktig del av utbildningstiden där du har möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet och testa olika uppgifter inför din kommande yrkesroll. ​De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger goda chanser till jobb direkt efter utbildningen. ​

Hur fungerar det?​

LIA är en egen kurs som betygsätts och är indelad i flera perioder under utbildningen. Du blir tilldelad en handledare på företaget som coachar och stöttar dig för att du ska bli delaktig och få möjlighet att lära dig branschen och utvecklas.​

LIA-perioderna har en egen kursplan som beskriver vilka mål du ska uppnå och vilka uppgifter du ska fokusera på. Det är vanligt att man arbetar med ett eget projekt som ska rapporteras i slutet av perioden.​

Hur söker jag LIA?​

Du söker själv LIA-plats utifrån dina egna mål och intresseområden, så länge som uppgifterna är relaterade till utbildningen. Under processen finns din utbildningsledare med som stöd och kan ge tips om lämpliga platser. ​

Att söka LIA är som att söka jobb och vårt bästa tips är att vara ute i god tid!​

Research och kontakt​

Research

​Innan du börjar kontakta företag är det bra att fundera igenom vilka områden och arbetsgivare du är intresserad av. ​

Leta inspiration online och fråga runt i ditt nätverk, gå med i grupper på sociala medier där du kan få tips på arbetsplatser inom den bransch där du vill göra din LIA.​

LinkedIn är en utmärkt plattform för att nätverka och hitta rätt personer att kontakta. Gå med i grupper inom ditt yrkesområde och börja följ företag som du är intresserad av. Där kan du direkt ta kontakt med personer och presentera dig för att diskutera en eventuell LIA på deras företag.

Kontakt​

När du bestämt dig för vilka företag du vill kontakta bör du ta reda på vem som är lämplig kontaktperson för den avdelning du är intresserad av att vara på.​

Ett bra tips är att mejla sitt CV och personliga brev och presentera sitt ärende, för att sedan följa upp med ett telefonsamtal. Då kan du hänvisa till dina underlag och det är lättare för personen du pratar med att förstå vad det handlar om.​

LIA utomlands – Erasmus+​

Via EU-projektet Erasmus+ kan studerande göra hela eller delar av sin LIA-praktik i ett annat EU-land.​

Du som studerande får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i ett nytt land och i en ny kultur. Erfarenheten av att arbeta i ett annat land är utvecklande både på ett personligt och ett yrkesmässigt plan. Du får en förståelse för andra företagskulturer, utvecklar dina språkkunskaper och förhoppningsvis blir det en lärorik och spännande tid som du har nytta av i din framtida yrkesroll.​

Hur fungerar det?​

Studerar du hos oss och är intresserad av att göra en del av din LIA utomlands? Kontakta din utbildningsledare som kan ge dig mer information om hur processen går till samt hjälpa dig att fylla i en ansökan.​

Om du blir beviljad att göra LIA-praktiken utomlands via Erasmus+ får du ett bidrag som täcker kostnaden för resa och boende under perioden.​

CV och personligt brev​

Lägg lite tid på att göra ett säljande CV och personligt brev som visar vem du är och vad du kan bidra med. Anpassa innehållet efter utbildningen du läser så att det är tydligt vilka kunskaper du fått med dig hittills.​

Här hittar du tips och mallar för att skriva ett CV​.

Publicerad:

Publicerad: