Menyknapp

Sveriges skrädderiförbund

Nordiska Skräddarskolan är medlemmar i Sveriges Skrädderiförbund som är ett av Sveriges äldsta yrkesförbund.

Vad gör Sveriges skrädderiförbund?

Sveriges skrädderiförbund är ett yrkesförbund för företag och enskilda personer med verksamhet inom dam- herr- och klänningsskräddaryrkena. Även aktiva yrkeslärare inom skrädderi och nyblivna gesäller kan bli medlem. Förbundet är ett av landets äldsta yrkesförbund, ursprungligen bildat 1893.

Syfte

Förbundets syfte är att stärka samhörigheten mellan skräddarna, värna om kvalitet i arbete och tjänster, främja yrkesskickligheten, främja lärlings- och vidareutbildning samt bevaka våra yrkesintressen.

Förbundet är även en länk till den övriga världen genom sitt medlemskap i skräddarnas världsorganisation, Fédération Mondiale des Maîtres-Tailleurs. En kontakt som innebär att förbundets medlemmar kan delta i denna organisations världskongress, som hålls vartannat år.

Historik

Kläder har människan alltid behövt, för att värma och skydda sin kropp. På 1300-talet tog de kungliga in hantverkare av olika slag till Sverige för att höja skickligheten och även skråordningen importerades från Tyskland. Den första skråordningen utfärdades år 1356 till skräddaryrket. Det var ett hårt reglerat monopol som gav hantverkarna stor makt ända fram till 1846, när skråväsendet avskaffades under stora protester. Efter detta bildades olika hantverksföreningar för att tillvarata hantverkarnas intressen.

Skräddarna bildade yrkesföreningar i Stockholm 1878, Göteborg 1883 och i Malmö 1889. Den 17 augusti 1893 bildades Sveriges Skräddarmästares Centralförening, som under olika namn och sammansättning har funnits i mer än 100 år och i dag lever vidare som Sveriges Skrädderiförbund.

Sveriges Skrädderiförbund Logga

Publicerad:

Publicerad: