Menyknapp

Vanliga frågor

Frågor och svar

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av din YH-utbildning är förlagd ute på en arbetsplats där du får praktisera det du lärt dig på utbildningen. Du får arbetslivserfarenhet och skapar kontakter som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Våra YH-utbildningar är kostnadsfria, men du betalar själv för litteratur och annat studiematerial, precis som på en högskoleutbildning.

Yrkeshögskolepoäng (YH-poäng) anger utbildningarnas längd. Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid, dvs en poäng/dag. 200 YH-poäng motsvarar ett års heltidsstudier, 400 YH-poäng två års heltidsstudier osv.

Ja, alla YH-utbildningar berättigar till studiemedel från CSN.

Ja! Inom yrkeshögskolan kan du bli behörig på olika sätt, även om du inte uppfyller alla behörighetskrav. Du kan söka med s.k. reell kompetens eller läsa in kurser du saknar via Komvux.


Tänk på att en utbildning på heltid motsvarar 40 studietimmar i veckan. Utöver de schemalagda föreläsningarna krävs tid och fokus för individuella studier och grupparbeten. Du känner själv om det funkar för dig att kombinera studier med extrajobb.