Menyknapp

Tre beviljade utbildningstarter hösten 2024

Idag kom besked från Myndigheten för Yrkeshögskolan att vi fick beviljat att fortsätta bedriva våra utbildningar Stödpedagog, Marin Serviceingenjör och Backend-utvecklare i Uddevalla.

Detta är vi mycket glada för och vi vill särskilt tacka våra samarbetsföretag som medverkat kring utbildningarna!

Totalt nio YH-utbildningar startar hösten 2024:
• Backend-utvecklare
• Solenergiprojektör
• Digital Butiksledare
• Marin Serviceingenjör
• Skräddare
• Stödpedagog inom funktionshinderområdet
• Laborant
• Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör
• Operativ Digital Kommunikatör (start jan-25)

Ansökan är öppen 1 februari-15 april.